Home | RSS Feeds | Contact | Language: English | Shqip          

                    

            

 

  

  Client Help Site

Client Help Site, coming soon


sigurime

Vienna Insurance Group

With a premium volume of approximately € 8.9 billion in 2011 & 24,000 employees, Vienna Insurance Group is one of the leading insurance groups in Austria and Central and Eastern Europe(CEE). more »

online
 


Sigma Albania

Sigma was founded in Tirana in 1998 and operates in the property and causality insurance business. The company has a subsidiary in Macedonia and a branch. more »

 

Pse duhet të zgjedh Sigma

Zgjedhja juaj e produktit të sigurimit përcaktohet nga nevojat tuaja për sigurim si dhe objektivat tuaja financiare. Shumë e rëndësishme në këtë zgjedhje është kompania e sigurimit që ofron këto produkte sigurimi. more »

 

Sigurimi Shëndetësor


Nuk është luks të siguroni shëndetin tuaj. Kjo është jeta! Mund të përballeni me probleme shëndetësore të paparashikuara. Shoqëria e Sig. "SIGMA" Sh.a, nga 2008 ofron SIGURIMIN SHËNDETËSOR zgjidhjen për të nesërmen.

©2007 SIGMA - Pjesë e Vienna Insurance Group Adresa: Qyteza Pejton Rr. Pashko Vasa p.n. 10000 Prishtinë, Kosovë  Tel: +381 38 246 301 Fax: +381 38 246 302 info@sigma-ks.net