/

SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP
BRIEF OVERVIEW AND KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS

Motorike

 • Sigurimi i detyrueshëm i përgjegjësisë ndaj palëve të treta (TPL)
 • Sigurimi KASKO

Pronë

 • Zjarrit dhe rreziqeve shtese
 • Sigurimi nga Vjedhja
 • Sigurimi nga Ndërprerja e Biznesit

INXHINIERIKE

 • Sigurime nga te gjitha rreziqet ne ndertim

MONETARE

 • Sigurimi i parave ne kasaforte (CIS)
 • Sigurimi i parave ne udhetim (CIT)

VEPRIMTARISË SË BANKAVE

 • Jobesueshmëria e punonjësve
 • Dëmtimi i zyrave e përmbajtjeve të tyre
 • Sigurimi i parave në kasafortë... etj

Përgjegjësi

 • Sigurimi i pergjegjesise publike.
 • Sigurimi i pergjegjesis se produktit
 • Sigurimi i pergjegjesis profesionale

MALLIT GJATË TRANSPORTIT

 • Klauzolat C.
 • Klauzolat A.

SHËNDETIT

 • Shpenzimeve Spitalore
 • Shpenzimeve Ambulatore
 • Akomodimin E Prindit

AKSIDENTET PERSONALE

 • Përfitime në rast vdekje aksidentale (trashgimtarët)
 • Përfitime në rast paaftësie të pjesshme dhe paaftësie të plotë
 • Kompesimin e shpenzimeve mjeksore si rezultat i një aksidenti