Klasat e Sigurimit

KLASAT E SIGURIMIT PER TE CILAT SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A – DEGA KOSOVE ESHTE E LIÇENCUAR

 1. Sigurimi i detyrueshëm i autopërgjegjësisë
 2. Sigurimi nga zjarri dhe rreziqet shtesë
 3. Sigurimi i Pronës nga të gjitha Rreziqet
 4. Sigurimi nga vjedhja
 5. Sigurimi i mallit ne transport (cargo)
 6. Sigurimi i Parave në Kasafortë dhe në Udhëtim
 7. Sigurimi nga të gjitha Rreziqet në ndërtim (CAR/EAR)
 8. Sigurimi i vetë mjetit motorik (KASKO)
 9. Sigurimi i Ofertës dhe Kontratës
 10. Sigurimet e Pergjegjësisë
 11. Sigurimi shendetësor
 • Sigurimi shëndetësor i pergjithshëm
 • Sigurimi i shëndetit në udhetim
 1. Sigurimi nga aksidentet personale
 2. Sigurimi BBB& ECC