Raporto nje dem Shendetesor. Aksident ne pune

Pershkruani shkurtimisht rrethanat e ndodhjes se ngjarjes se sigurimit:

Dokumente / Foto bashkangjitur (Foto 800px X 600 px Maksimumi) Jo me shume se 4 MB total