Sigurimi i Pasurisë

Çdo pasuri e juaja është simbol jo vetëm i ëndrrave Tuaja, por dhe investimit të realizuar me shumë mundim. Shtëpia, Hoteli, Restoranti, Biznesi Juaj janë simboli i shumë viteve pune. Kjo është aryeja pse Ju duhet të mendoni për një mbrojtje maksimale nga rreziqet e ndryshme. Jo vetëm zjarri, por edhe rreziqe të tjera natyrore mund ta demtojnë biznesin ose shtëpinë tuaj.

Bazuar në standardet më të mira ndërkombëtare dhe lokale, SIGMA Interalbania Vienna Insurance Group Dega Kosovë ofron dëmshperblim për dëmtimin ose shkatërrimin e pasurisë së siguruar në mënyrë të papritur, të paparashikuar dhe aksidentale si pasojë e disa rreziqeve