Sigurimi i Shëndetit në Udhëtim

Udheto i Sigurte jashte Kosoves – Sigurimi i Shendetit ne Udhetim
Me këtë sigurim, ndëkohë që ju udhëtoni jashtë Kosovës, mbulohen shpenzimet mjekësore të nevojshme për:

  • ndihmë të shpejtë, emergjente mjekësore-spitalore dhe kurim te një sëmundje akute nga e cila personi nuk ka vuajtur me parë;
  • shpenzimet e riatdhesimit si edhe
  • dëmshpërblim për aksidentet personale.