Sigurimi i Shëndetit

SIGMA Interalbanian Vienna Insurance Group sh.a – Dega Kosove ofron plane sigurimi gjithëpërfshirëse si dhe te personalizuara per t’ju pershtatur nevojave dhe kerkesave tuaja për sigurimin e shëndetit në

  • Grup dhe Individual.

Planet tona te sigurimit mbulojne

  • shpenzimet mjeksore te nevojshme si per trajtime spitalore dhe ambulatore,
  • perfitime extra per mbulime specifike mjekesore si edhe
  • mbulimin e shpenzimeve te transportit me ambulance profesionale.