SIGURIMI NGA ZJARRI DHE RREZIQET SHTESË

SIGURIMI NGA ZJARRI DHE RREZIQET SHTESË
(mbulimet standarte)

Rreziku bazë: zjarri, eksplozioni, rrufeja, rënia e avionit ose pjesëve të tij, heqja e mbeturinave.
Rreziqet shtesë: tërmet, përmbytje, stuhi, shkarja e tokës, thyerja e xhamave, vjedhje dhe rreziqe të tjera specifike sipas kërkesës Tuaj.brenda dhe jashtë vendit.