Sigurimi nga të gjitha rreziqet (ALL RISKS)

Paketa “All Risks”

• Të gjitha mbulimet standarte nga “zjarri dhe rreziqet shtesë” si edhe:
• Rreziqe të tjera specifike:
• Dëmet nga Uji i Tubacioneve
• Pesha e borës
• Dëmet nga Tymi
• Aktet Keqdashëse
• Rënia e Gurëve
• Grevat
• Trazirat Civile
• Aktet Vandaliste
• Terrorizmi
• etj…